Fotografía de Asakazu Nakai

Nora inu (1949) Japón
… tcc El perro rabioso
Director: Akira Kurosawa
Suspense
Ikiru (1952) Japón
… tcc Vivir
Director: Akira Kurosawa
Drama psicológico
Shichinin no samurai (1954) Japón
… tcc Los siete samuráis
Director: Akira Kurosawa
Drama rural
Kumonosu jô (1957) Japón
… tcc Trono de sangre
Director: Akira Kurosawa
Drama
Tengoku to jigoku (1963) Japón
… tcc El infierno del odio
Director: Akira Kurosawa
Drama urbano
Ran (1985) Japón Francia
Director: Akira Kurosawa
Drama