Montaje de Ewa Smal

Krótki film o milosci (1988) Polonia
… tcc No amarás
Director: Krzysztof Kieslowski
Drama psicológico
Dekalog, dziesięć (1989) Polonia
… tcc El decálogo, diez
Director: Krzysztof Kieslowski
Mediometraje
Dekalog, jeden (1989) Polonia
… tcc El decálogo, uno
Director: Krzysztof Kieslowski
Mediometraje
Dekalog, pięć (1990) Polonia
… tcc El decálogo, cinco
Director: Krzysztof Kieslowski
Mediometraje
Dekalog, sześć (1990) Polonia
… tcc El decálogo, seis
Director: Krzysztof Kieslowski
Mediometraje
Dekalog, dziewięć (1990) Polonia
… tcc El decálogo, nueve
Director: Krzysztof Kieslowski
Mediometraje